บทวิเคราะห์รายบริษัท

ธุรกิจการเกษตร ยานยนต์ ธนาคาร พาณิชย์
GFPT AH BAY BJC
อาหารและเครื่องดื่ม SAT BBL CPALL
BTG STANLY KBANK CPAXT
CBG
KKP CRC
CPF   KTB GLOBAL
NRF   LHFG HMPRO
OSP   TCAP  
TU   TISCO  
ZEN   TTB
วัสดุก่อสร้าง พลังงานและสาธารณูปโภค เงินทุนและหลักทรัพย์ การแพทย์
DCC ACE AEONTS BCH
EPG BCP BAM BDMS
SCC BGRIM KTC BH
SCCC BSRC MTC CHG

GPSC SAWAD RJH
  GULF THANI  
  IRPC TIDLOR  
  OR หลักทรัพย์  
  PTT ASP  
  PTTEP MST  
  SPRC    
  TOP    
สื่อสาร ประกันภัยและประกันชีวิต ปิโตรเคมีและเคมีภัณฑ์ อสังหาริมทรัพย์
ADVANC BLA GGC AP
TRUE THRE IVL AWC
  THREL PTTGC LH
  TLI   LPN
กองทุนรวมโครงสร้างพื้นฐาน TQM   PSH
BTSGIF     QH
DIF     SIRI
JASIF     SPALI
ท่องเที่ยว ขนส่ง mai PF&REIT
CENTEL AOT WINNER GVREIT
ERW BEM
 
MINT BTS    
  KEX    
ขนส่ง - การบิน บรรจุภัณฑ์

AAV SCGP
 
Small cap/others 
   
AMATA AU AUCT BEAUTY
CPW DDD DELTA DOD
EA HANA HTC ICHI
IIG ILINK IP III
JKN KAMART KCE KLINIQ
M MALEE NER NOBLE
NYT OISHI ONEE PLAT
PM PRIME PTG RS
SABINA SAPPE SECURE SFT
SISB SNNP SPA SSP
STARK TKN TNP TNR
TOA TOG TPAC TVO
TWPC U WICE XO
XPG ZIGA