บทวิเคราะห์รายบริษัท

ธุรกิจการเกษตร ยานยนต์ ธนาคาร พาณิชย์
GFPT AH BAY BJC
อาหารและเครื่องดื่ม PCSGH BBL CPALL
CBG SAT KBANK CRC
CPF STANLY KKP GLOBAL
MINT   KTB HMPRO
NRF   LHFG MAKRO
OSP   TCAP  
TU   TISCO  
ZEN   TTB  
       
วัสดุก่อสร้าง พลังงานและสาธารณูปโภค เงินทุนและหลักทรัพย์ การแพทย์
DCC ACE AEONTS BCH
EPG BCP BAM BDMS
SCC BGRIM KTC BH
SCCC ESSO MTC CHG

GPSC SAWAD RJH
  GULF THANI  
  IRPC TIDLOR  
  PTT หลักทรัพย์  
  PTTEP ASP  
  SPRC MST  
  TOP    
       
สื่อสาร ประกันภัยและประกันชีวิต ปิโตรเคมีและเคมีภัณฑ์ อสังหาริมทรัพย์
ADVANC BLA GGC AP
DTAC THRE IVL AWC
TRUE THREL PTTGC LH
  TLI   LPN
กองทุนรวมโครงสร้างพื้นฐาน TQM   PSH
BTSGIF     QH
DIF     SIRI
JASIF     SPALI
       
ท่องเที่ยว ขนส่ง mai PF&REIT
CENTEL AOT VCOM GVREIT
ERW BEM WINNER  
  BTS    
  KEX    
สื่อและสิ่งพิมพ์ ขนส่ง - การบิน บรรจุภัณฑ์ ของใช้ส่วนตัวและเวชภัณฑ์
JKN AAV SCGP KISS
       
กระดาษและวัสดุการพิมพ์ 
   
UTP      

     
Small cap/others 
   
AMATA AU AUCT BEAUTY
CPW DDD DELTA DOD
EA HTC ICHI IIG
ILINK IP III KAMART
KCE M MALEE NER
NOBLE NYT OISHI ONEE
PLAT PM PRIME PTG
RS SABINA SAPPE SECURE
SFT SISB SNNP SPA
SSP STARK TKN TNP
TNR TOA TOG TPAC
TVO TWPC U WICE
XO XPG ZIGA