บทวิเคราะห์รายบริษัท

ธุรกิจการเกษตร ยานยนต์ ธนาคาร พาณิชย์
GFPT AH BAY BJC
อาหารและเครื่องดื่ม PCSGH BBL CPALL
BTG SAT KBANK CRC
CBG STANLY KKP GLOBAL
CPF   KTB HMPRO
MINT   LHFG MAKRO
NRF   TCAP  
OSP   TISCO  
TU   TTB  
ZEN      
       
วัสดุก่อสร้าง พลังงานและสาธารณูปโภค เงินทุนและหลักทรัพย์ การแพทย์
DCC ACE AEONTS BCH
EPG BCP BAM BDMS
SCC BGRIM KTC BH
SCCC ESSO MTC CHG

GPSC SAWAD RJH
  GULF THANI  
  IRPC TIDLOR  
  PTT หลักทรัพย์  
  PTTEP ASP  
  SPRC MST  
  TOP    
       
สื่อสาร ประกันภัยและประกันชีวิต ปิโตรเคมีและเคมีภัณฑ์ อสังหาริมทรัพย์
ADVANC BLA GGC AP
DTAC THRE IVL AWC
TRUE THREL PTTGC LH
  TLI   LPN
กองทุนรวมโครงสร้างพื้นฐาน TQM   PSH
BTSGIF     QH
DIF     SIRI
JASIF     SPALI
       
ท่องเที่ยว ขนส่ง mai PF&REIT
CENTEL AOT VCOM GVREIT
ERW BEM WINNER  
  BTS    
  KEX    
ขนส่ง - การบิน บรรจุภัณฑ์ ของใช้ส่วนตัวและเวชภัณฑ์
AAV SCGP KISS  

     
Small cap/others 
   
AMATA AU AUCT BEAUTY
CPW DDD DELTA DOD
EA HTC ICHI IIG
ILINK IP III JKN
KAMART                        KCE                                   M                                  MALEE                  
NER                    NOBLE                                  NYT                                OISHI                                
ONEE                               PLAT                                   PM                                 PRIME                               
PTG                              RS                                   SABINA                                  SAPPE                                  
SECURE                       SFT                                  SISB                                   SNNP                                   
SPA                                 SSP                                     STARK                              TKN                                 
TNP                              TNR                                    TOA                                  TOG                                 
TPAC                                  TVO                    TWPC                                  U                    
WICE               XO                              XPG             ZIGA