บทวิเคราะห์รายบริษัท

ธุรกิจการเกษตร ยานยนต์ ธนาคาร พาณิชย์
GFPT AH BAY BJC
อาหารและเครื่องดื่ม SAT BBL CPALL
BTG STANLY KBANK CPAXT
CBG
KKP CRC
CPF   KTB GLOBAL
NRF   LHFG HMPRO
OSP   TCAP  
TU   TISCO  
ZEN   TTB
วัสดุก่อสร้าง พลังงานและสาธารณูปโภค ชิ้นส่วนอิเล็กทรอนิกส์ เงินทุนและหลักทรัพย์
DCC ACE DELTA AEONTS
EPG BCP HANA BAM
SCC BGRIM KCE KTC
SCCC BSRC
MTC

GPSC
SAWAD
  GULF
THANI
  IRPC
TIDLOR
  OR
หลักทรัพย์
  PTT
ASP
  PTTEP   MST
  SPRC    
  TOP    
การแพทย์ สื่อสาร ประกันภัยและประกันชีวิต ปิโตรเคมีและเคมีภัณฑ์
BCH ADVANC BLA GGC
BDMS TRUE THRE IVL
BH กองทุนรวมโครงสร้างพื้นฐาน THREL PTTGC
CHG 3BBIF TLI
RJH BTSGIF TQM

DIF  
อสังหาริมทรัพย์ ท่องเที่ยว ขนส่ง mai
AP CENTEL AOT WINNER
AWC ERW BEM  
LH MINT BTS  
LPN   KEX  
PSH      
QH

 
SIRI      
SPALI      
PF&REIT ขนส่ง - การบิน บรรจุภัณฑ์
GVREIT AAV SCGP  
LHHOTEL      
Small cap/others 
   
AMATA AU AUCT BEAUTY
CPW DDD DOD EA
HTC ICHI IIG III
ILINK IP JKN KAMART
KLINIQ M MALEE NER
NOBLE NYT OISHI ONEE
PLAT PM PRIME PTG
RS SABINA SAPPE SECURE
SFT SISB SNNP SPA
SSP STARK TKN TNP
TNR TOA TOG TPAC
TVO TWPC U WICE
XO XPG ZIGA