บทวิเคราะห์รายบริษัท

ธุรกิจการเกษตร ยานยนต์ ธนาคาร พาณิชย์
GFPT AH BAY BJC
อาหารและเครื่องดื่ม PCSGH BBL CPALL
BTG SAT KBANK CRC
CBG STANLY KKP GLOBAL
CPF   KTB HMPRO
MINT   LHFG MAKRO
NRF   TCAP  
OSP   TISCO  
TU   TTB  
ZEN      
       
วัสดุก่อสร้าง พลังงานและสาธารณูปโภค เงินทุนและหลักทรัพย์ การแพทย์
DCC ACE AEONTS BCH
EPG BCP BAM BDMS
SCC BGRIM KTC BH
SCCC ESSO MTC CHG

GPSC SAWAD RJH
  GULF THANI  
  IRPC TIDLOR  
  OR หลักทรัพย์  
  PTT ASP  
  PTTEP MST  
  SPRC    
  TOP    
สื่อสาร ประกันภัยและประกันชีวิต ปิโตรเคมีและเคมีภัณฑ์ อสังหาริมทรัพย์
ADVANC BLA GGC AP
TRUE THRE IVL AWC
  THREL PTTGC LH
  TLI   LPN
กองทุนรวมโครงสร้างพื้นฐาน TQM   PSH
BTSGIF     QH
DIF     SIRI
JASIF     SPALI
       
ท่องเที่ยว ขนส่ง mai PF&REIT
CENTEL AOT VCOM GVREIT
ERW BEM WINNER  
  BTS    
  KEX    
ขนส่ง - การบิน บรรจุภัณฑ์ ของใช้ส่วนตัวและเวชภัณฑ์
AAV SCGP KISS  

     
Small cap/others 
   
AMATA AU AUCT BEAUTY
CPW DDD DELTA DOD
EA HANA HTC ICHI
IIG ILINK IP III
JKN KAMART KCE M
MALEE NER NOBLE NYT
OISHI ONEE PLAT PM
PRIME PTG RS SABINA
SAPPE SECURE SFT SISB
SNNP SPA SSP STARK
TKN TNP TNR TOA
TOG TPAC TVO TWPC
U WICE XO XPG
ZIGA