InnovestX Macro Making Sense

27/02/2024 Macro Making Sense – ส่งออกไทย แสงสว่างปลายอุโมงค์?; PMI สหรัฐและญี่ปุ่นชะลอลง ส่วนยุโรปดีขึ้นบ้าง; ผลประกอบการ ธพ. สินเชื่อชะลอ NPL, SM พุ่ง
20/02/2024 Macro Making Sense – เศรษฐกิจไทยไตรมาส 4/23 ชะลอลง เราปรับประมาณการเศรษฐกิจลง
19/02/2024 Macro Making Sense – เศรษฐกิจโลกขยายตัวเกินคาด, เศรษฐกิจสหรัฐชะลอแต่ไม่สะดุด, 3 โจทย์ท้าทายเศรษฐกิจไทย
12/02/2024 Macro Making Sense – ภาคธุรกิจของสหรัฐเสี่ยงมากขึ้น, จีนกำลังเผชิญกับวิกฤตศรัทธา, วิกฤตหนี้เสียรถ-บ้านลาม
08/02/2024 Macro Making Sense – ผลการประชุมคณะกรรมการนโยบายการเงิน ครั้งที่ 1/2567
06/02/2024 Macro Making Sense – เงินเฟ้อไทยหดตัวเกินคาด ท่ามกลางเศรษฐกิจที่อ่อนแรงลง
05/02/2024 Macro Making Sense – การจ้างงานสหรัฐขยายตัวรุนแรง แต่ไส้ในสับสน, การประมาณการเศรษฐกิจโลกปี 2024
01/02/2024 Macro Making Sense – ผลการประชุม FOMC วันที่  30-31 ม.ค. และมุมมองของเรา (“March cut unlikely”)