InnovestX High Conviction

10/04/2024 High Conviction: SCGP – "กำไร 1Q67 จะปรับตัวดีขึ้น QoQ และ YoY" – OUTPERFORM (ราคาเป้าหมาย 40 บาท) 
09/04/2024 High Conviction: CPALL – "คาดกำไร 1Q67 เติบโต YoY ดีที่สุดในกลุ่มพาณิชย์" – OUTPERFORM (ราคาเป้าหมาย 75 บาท) 
05/04/2024 High Conviction: TRUE – "อย่าตื่นตระหนกกับผลประกอบการ 1Q67" – OUTPERFORM (ราคาเป้าหมาย 8.50 บาท) 
02/04/2024 High Conviction: AOT – "ผู้โดยสารเพิ่มขึ้น = กำไรแข็งแกร่งขึ้น" – OUTPERFORM (ราคาเป้าหมาย 80 บาท) 
01/04/2024 High Conviction: TU – "ราคาหุ้นปรับตัวลดลงมากเกินไป" – OUTPERFORM (ราคาเป้าหมาย 18 บาท) 
28/03/2024 High Conviction: ERW – "ราคาหุ้นที่ลดลงเปิดโอกาสให้เข้าซื้อ" – OUTPERFORM (ราคาเป้าหมาย 6 บาท) 
25/03/2024 High Conviction: KTB – "ฟื้นตัวอย่างค่อยเป็นค่อยไป, valuation ถูก, ความเสี่ยงต่ำ" – OUTPERFORM (ราคาเป้าหมาย 22 บาท) 
13/03/2024 High Conviction: XPG – "Stock Note"
13/03/2024 High Conviction: SCGP – "ส่งสัญญาณฟื้นตัวชัดเจน" – OUTPERFORM (ราคาเป้าหมาย 40 บาท) 
12/03/2024 High Conviction: SECURE – "Stock Note"
08/03/2024 High Conviction: ฺBCP – "สิ่งที่ดีที่สุดยังมาไม่ถึง" – OUTPERFORM (ราคาเป้าหมาย 51 บาท)
06/03/2024 High Conviction: ฺBEM – "เส้นทางในอนาคตราบรื่น" – OUTPERFORM (ราคาเป้าหมาย 9 บาท) 
06/03/2024 High Conviction: HTC – "Stock Note"
04/03/2024 High Conviction: CRC – "หุ้น laggard ของกลุ่มพาณิชย์ที่มีปัจจัยหนุนราคาหุ้นรออยู่" – OUTPERFORM (ราคาเป้าหมาย 44 บาท)
29/02/2024 High Conviction: BTG – "ผลประกอบการ 4Q66 เป็นไปตามคาด; แนวโน้มฟื้นตัว" – ปรับคำแนะนำขึ้นสู่ OUTPERFORM (ราคาเป้าหมาย 27 บาท) 
27/02/2024 High Conviction: TRUE – "ปรับเปลี่ยนกระบวนทัศน์" – ปรับคำแนะนำขึ้นสู่ OUTPERFORM (ราคาเป้าหมาย 8.50 บาท)
27/02/2024 High Conviction: CPALL – "กำไร 4Q66 ดีเกินคาด; แนวโน้มเติบโตแข็งแกร่ง" – OUTPERFORM (ราคาเป้าหมาย 75 บาท)
22/02/2024 High Conviction: BDMS – "4Q66 ดีเกินคาด; แนวโน้มกำไรแข็งแกร่งและ valuation ไม่แพง" – OUTPERFORM (ราคาเป้าหมาย 35 บาท) 
15/02/2024 High Conviction: CPAXT – "กำไร 4Q66 ดีเกินคาด; ปัจจัยกระตุ้นราคาหุ้นทยอยเข้ามา" – OUTPERFORM (ราคาเป้าหมาย 35 บาท)
15/02/2024 High Conviction: BBL – "Valuation ที่ถูกสะท้อนการลดดอกเบี้ยไปเรียบร้อยแล้ว" – OUTPERFORM (ราคาเป้าหมาย 185 บาท) 
12/01/2024 High Conviction: CPALL – "กำไร 4Q66 จะเติบโตดีที่สุดในกลุ่มพาณิชย์" – OUTPERFORM (ราคาเป้าหมาย 74 บาท)